Byt Ľadová
29. januára 2024
Rodinné domy Banská Bystrica
20. júna 2023


Curly lab - kaderníctvo pre kučeravé vlasy


Miesto

Bratislava
Rok

2023
Úžitková plocha

58,51 m²
Foto

© Matej Hakár


Koncept


Nestáva sa každý deň, aby sme navrhovali kaderníctvo s tak špecifickým zameraním – len pre kučeravé vlasy. Navyše s obmedzeniami, ktoré definoval relatívne malý priestor existujúceho interiéru, určeného na rekonštrukciu.

O to zaujímavejšia bola tvorba návrhu v ktorom bolo našim hlavným zámerom plynulá prevádzka a obsluha klientov. Práve preto sme jednotlivé funkčné zóny oddelili aj vizuálne. Hlavný priestor kaderníctva obsahuje recepciu pre prijímanie klientov, čakáreňskú zónu a kreslá pre strihanie. V zadnej časti pôdorysu sú umývacie boxy, kuchynka pre zamestnancov a skrytá hygiena. Všetky tieto funkcie sú vizuálne oddelené – umiestnené do ružového boxu, ktorý je podporený aj zdvihnutou podlahou.
Jedným z hlavných motívov nášho konceptu bola práve oddeliteľnosť jednotlivých zón bez toho, aby sme medzi nimi museli robiť pevné priečky. Takéto riešenie dáva majiteľom slobodu v organizácii kaderníctva. Plne otvorený pôdorys pre maximalizáciu priestoru, alebo čiastočne uzavreté zóny zatiahnutím závesu z ťažkej textílie pre intímnejšiu atmosféru, prípadne VIP klientelu.

Náročnosť návrhu spočívala v obmedzeniach majiteľa budovy, ktorý mal špecifické nároky na realizáciu. Napríklad riešenie podlahy, ktorá mala byť rozoberateľná, či nedotknuteľnosť stropu, do ktorého sme nemohli zasekať nové elektrické rozvody. Riešením bola vinylová skladaná podlaha, ktorá vďaka nízkej výške prierezu vyhovovala nároku na rekonštrukciu bez toho, aby sme museli vymieňať vstupné dvere.


Pôvodný stav
Navrhovaný stav
Veľkou výzvou bol aj koncept “ružového boxu”. Otázkou bolo, ako zladiť odtiene ružovej, ak je táto farba reprezentovaná na rôznych materiáloch a rôznych uhloch voči prirodzenému, či umelému osvetleniu. Po mnohých úvahách sme na podlahu použili kvalitné tvrdé linoleum, ktoré má výhodu ľahkej údržby a najlepšie zapadlo v rámci ostatných farebných povrchov.

Špecifickým pri riešení kaderníctva je riešenie osvetlenia. Musí totiž poskytovať dostatočné svetlo pre prácu s vlasmi a byť farebne neutrálne, kvôli pravdivému vyjadreniu miešaných farieb. Zároveň by nemalo vytvárať nežiadúce tiene, či preexponované časti tváre klientov. Našim riešením bola kombinácia orientovaného bodového osvetlenia, podporeného difúznym zdrojom pre rozptyl svetla a elimináciu tieňov.

Práve svietidlo, ktoré plní funkciu difúzneho osvetlenia sa stalo nosným výtvarným prvkom v priestore, ktorý naznačuje, že sa nenachádzate vo všeobecnom kaderníctve, ale špecializovanej prevádzke, určenej len pre kučeravé vlasy.