Curly lab – kaderníctvo pre kučeravé vlasy
19. septembra 2023
Predajňa tenisiek
19. júna 2023


Dvojdomy v Banskej Bystrici


Miesto

Banská Bytrica
Rok

2022
Úžitková plocha

2x 204,4 m² + 214,3 m²
Stav

Stavebné povolenie


Bývanie v blízkosti prírody s výhľadom na mesto


Základným kompozičným prvkom je práca s pravouhlým tvarom kvádra, ktorého vzájomné usporiadanie a orientácia vytvárajú príjemnú mierku rodinných domov, s dôrazom na dostatočné presvetlenie vnútorných bytových priestorov. Koncept hmoty je prispôsobený tvaru pozemku, vsadeniu do terénu a orientácii na svetové strany a výhľady. Kompozícia fasády pracuje s kontrastom vertikálnych okenných otvorov a horizontálnym špárorezom členenia fasád. Horizontále členenie fasády definujú aj vykonzolované dosky západných exteriérových terás.

Architektonický výraz stavia na použití jednoduchých nadčasových prvkov a jemnej materiálovej kombinácii. Materiálové riešenie stavby dopĺňa koncept hmoty, pri ktorom je cieľom opticky oddeliť nadzemné podlažia od podzemného. Prvé nadzemné podlažie je predsadené smerom k uličnej čiare a je riešené s jemným rastrom v omietke. Na ustúpenom podlaží je použitý kontrast s dreveným fasádnym obkladom. Návrh rodinných domov rieši dôraz na prepojenie s exteriérom v podobe záhradných a strešných terás, ktoré využívajú okolité prírodné prostredie a výhľadové možnosti.