Radové rodinné domy
12. apríla 2018
Rodinný dom Javorová alej
8. apríla 2018


Bungalov v Stupave


Miesto

Stupava
Rok

2018
Úžitková plocha

105,64 m²
Stav

Realizácia


Rodinný dom s pultovou strechou a kubickou hmotou obytnej zóny.


Zadaním investora bolo navrhnúť ekonomicky efektívnu stavbu rodinného domu, ktorý jednoduchým riešením pôdorysu, použitých stavebných materiálov aj dĺžkou výstavby splní požadované parametre.

Rodinný dom je hmotovo členený na hlavnú časť zastrešenú pultovou strechou a vyčnievajúcu obytnú zónu stvárnenú jednoduchou kockou s plochou strechou. Osadenie domu vyplýva z daného pozemku a zámerne vytvára odvrátenú stranu hygienických a obslužných priestorov smerom k susedovi, zatiaľ čo sa otvára smerom k vlastnému pozemku. Konštrukčne je pultová časť zastrešená klincovanými drevenými väzníkmi, na plný rozpon. Týmto riešením majú budúci obyvatelia absolútnu slobodu pracovať s priečkami jednotlivých miestností. Časť obytnej zóny má kvôli hierarchii priestorov zvýšený strop, pôvodne zamýšľaný ako priznaný drevený trámový.