Lekáreň v Žiline
18. júna 2023
Dom s otvorenou záhradou
16. júna 2023


Dom na Devíne


Miesto

Bratislava
Rok

2019
Úžitková plocha

104,99 m²
Stav

Realizácia


Rekonštrukcia a prístavba chaty v prírode


Navrhovaná prístavba existujúcej chaty má vytvoriť kvalitné vnútorné prostredie v blízkosti prírody na svahovitom pozemku. Kompozičný princíp a orientácia vychádza z adície novej hmoty k základnej hmote v hornej časti svahovitého terénu s výhľadom na Devín. Jednoduchú architektúru domu dotvára fasáda z dreveného obkladu a veľkoplošné okenné otvory, tvoriace výhľady na okolité prostredie.

Existujúcu chatu tvorí jedno nadzemné podlažie, v zadnej časti prístavba skladov na asanáciu a murovaná nádrž na vodu. Navrhovaná prístavba v južnej časti pozemku bude predsadená a spojená s existujúcim objektom. Vstup do objektu bude realizovaný z východnej časti a situovaný do jestvujúcej chaty. Pri vstupe je prístupná nočná časť domu – dve obytné izby, kúpeľňa a denná časť domu – obývacia izba. Z nej je prístupné podzemné podlažie s kuchyňou a jedálňou.