Kúpa pozemku: 9 vecí, ktoré si zistite vopred
29. decembra 2023
Ergonómia v kuchyni
2. februára 2024
Kúpa pozemku: 9 vecí, ktoré si zistite vopred
29. decembra 2023
Ergonómia v kuchyni
2. februára 2024

Ako ušetriť na prevádzke rodinného domu

Stavba vlastného rodinného domu je významnou udalosťou a má zásadný vplyv na kvalitu našich životov. Preto je rozumné už pri prvých úvahách o novom bývaní, zohľadniť otázku budúcich prevádzkových nákladov, energetickej efektívnosti a udržateľnosti. Počiatočná investícia do domu môže byť síce vyššia oproti konvenčnej výstavbe, prináša však množstvo užívateľských benefitov a v dlhodobom horizonte je jednoznačne návratná.

Na základe našich praktických skúseností, sme zosumarizovali užitočné rady, ako minimalizovať náklady na prevádzke rodinného domu.Pozemok a orientácia na svetové strany

Pri stavbe úsporného rodinného domu je dôležitý už samotný výber stavebnej parcely. Dobrý pozemok by sa mal vyznačovať vhodnou orientáciou na svetové strany tak, aby mohol maximálne využívať slnečnú energiu, ktorá je zadarmo. Nemal by byť nadmerne tienený stromami, respektíve inými budovami. Je vhodné podrobne preskúmať okolie pozemku, existujúcu vegetáciu, topografiu a ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť pasívne solárne zisky. V praxi zrejme nikdy nenastane úplne dokonalý prípad, no vo všeobecnosti platí, že maximálne využitie slnečnej energie je možné dosiahnuť orientáciou domu smerom na juh, respektíve juhozápad.

Využívanie geomorfologických daností lokálneho prostredia a prírodných zdrojov energie bolo po stáročia prirodzenou súčasťou výstavby tradičných obydlí našich predkov. Poznatky o dôležitosti orientácie stavieb na svetové strany získali pozorovaním slnečného cyklu a elementárnou potrebou buď sa pred slnkom chrániť, alebo maximalizovať tepelné zisky.


Príklad umiestnenia rodinného domu na úzkom pozemku v existujúcej zástavbe, využívajúci južnú orientáciu.

Sokratov dom

Dosiahnutím optimálnej tepelnej pohody v interiéri sa zaoberal aj známy antický filozof Sokrates, zhruba v štvrtom storočí pred naším letopočtom. Navrhol architektonický koncept domu, vychádzajúceho z poznatkov o geometrii slnečných lúčov. Cieľom bolo v letných mesiacoch chrániť vnútorný priestor pred slnečným žiarením a v zimných mesiacoch otvárať dom a slnečné lúče púšťať dovnútra.


Sokratov dom vynikajúco ilustruje zásady pasívneho využívania slnečného žiarenia v objektoch s prevažne južnou orientáciou a tento princíp je možné uplatniť aj v súčasnosti pri snahe o redukciu energetických nákladov na vykurovanie a chladenie. Využíva totiž fakt, že v letnom období sa v našom podnebnom pásme slnko nachádza vyššie nad horizontom, preto ho ľahko odtienime a v zimnom období sa nachádza nižšie, preto ho ľahšie pustíme do nášho interiéru, ktorý nám zohreje zadarmo.

Južné priečelie domu je vyššie, aby využívalo lúče zimného slnka, a severné priečelie nižšie na ochranu pred zimnými vetrami. Jadro domu je od exteriéru oddelené nárazovými tepelnými zónami: predsieňou na juhu a skladovacím priestorom na severe. Sklon strechy je nastavený tak, aby umožňoval prenikanie zimných slnečných lúčov do celej hĺbky domu, zabezpečujúc jeho vyhrievanie. Vystúpenie strechy a hĺbka južnej predsieňe bránia vnikaniu letných slnečných lúčov do interiéru, čím predchádzajú jeho prehrievaniu.


Architektonický návrh

 Náklady na prevádzku určite výrazne ovplyvní aj samotný návrh rodinného domu. Architekt disponuje množstvom odborných poznatkov, ktoré pri tvorbe návrhu zohľadňuje. Ozajstný odborník preto okrem umeleckej stránky implementuje do stavby aj mnoho funkčných aspektov, ktoré prispievajú k úspore prevádzkových nákladov, ale aj k pohodliu a životnej kvalite budúcich obyvateľov.

Základom je správna orientácia na svetové strany. Napríklad denné obytné priestory by mali byť podľa možností orientované na juh, čo umožňuje využitie slnečného žiarenia a tepla. Východné okná môžu byť vhodné pre ranné slnko, napríklad do detských izieb pre úspešnejšie vstávanie, zatiaľ čo západné okná by mali byť chránené tienením pred popoludňajším slnkom. Pri rozhodovaní o orientácii domu je však potrebné zohľadniť aj iné faktory. Napríklad, v horúcich oblastiach môže byť žiadúce minimalizovať slnečné žiarenie, zatiaľ čo v chladnejších oblastiach môže byť využitie slnka žiadúce. V posledných rokoch je rozšírená orientácia terasy na severnú stranu, kvôli tepelnej pohode pri využívaní počas dňa.

Ďalším faktorom je hmota domu. Vo všeobecnosti platí, že čím je objekt členitejší, tým náročnejšie je dosiahnuť energetickú efektivitu. Preto ak v budúcnosti chceme šetriť náklady na prevádzku, uprednostníme jednoduchosť hmoty a kompaktný tvar rodinného domu.

Elementárnou dilemou pri rozhodovaní býva tiež voľba stavebného materiálu. Každý stavebný materiál má svoje výhody a nevýhody. S jedným sa rýchlejšie pracuje, avšak je drahší, iný môže byť lacnejší, no má horšie tepelnoizolačné vlastnosti. Pri výbere materiálov sa rozhodne poraďte s odborníkom a zohľadnite aj lokálnu dostupnosť.

návrh rodinného domu pôdorys

Pôdorys rodinného domu v princípe Sokratovho domu: Smerom na sever sú umiestnené prevažne šatníkové, skladové a komunikačné priestory s minimalizovaním okenných otvorov. Obytný denný priestor s veľkými presklenými plochami je orientovaný na juh. V letnom období chránený previsom vrchnej hmoty domu, čím vzniká prirodzené exteriérové tienenie. Týmto riešením sme minimalizovali použitie aktívnych technológii, ktoré míňajú energiu (elektrické žalúzie) a už samotná hmota domu bude navždy pôsobiť ako prirodzený tieniaci prvok.Rez rodinného domu: aplikácia Sokratovho domu. V lete sa priame slnečné lúče nedostávajú do interiéru a nedochádza k jeho nadmernému prehrievaniu, v zime máme naopak tepelné zisky a úsporu energie potrebnej na vykurovanie. Tento princíp sa používal aj v tradičnej ľudovej architektúre. Otvorenému chodbovému priestoru pod strechou sa v našich zemepisných šírkach hovorilo  „gánok“. Vpravo súčasná interpretácia gánku. 

Tepelný obal

 Kľúčovým prvkom energeticky efektívneho domu je kvalitný tepelný obal, ktorý zabezpečuje účinnú izoláciu a minimalizuje tepelné straty, resp. tepelné záťaže. Použitie súčasných izolačných materiálov s vysokými tepelnoizolačnými schopnosťami však ešte nemusí byť zárukou úspechu. Izolácia musí mať dostatočnú hrúbku a byť správne zrealizovaná.

Veľmi dôležité je eliminovať tepelné mosty. Sú to oblasti v obvodovom plášti budovy, kde dochádza k zvýšenej tepelnej vodivosti v porovnaní s okolitým materiálom. Ide o body, kde teplota prechádza ľahšie cez obvodový plášť, čím vytvára cestu pre únik tepla. Takýmito miestami môžu byť stavebné spoje, kde sa stretávajú rôzne stavebné materiály, kovové prvky v konštrukcii, alebo rámy okien a dverí.

Kvalitné okná a dvere by mali mať nízky koeficient tepelnej vodivosti, čo najlepšie dosiahneme pomocou izolačného trojskla a ich odborného zabudovania do obvodového plášťa s použitím tesniacich pások. Dôsledky tepelných mostov zahŕňajú zvýšené náklady na energiu, potenciálne nepríjemné chladné miesta v dome a riziko kondenzácie, ktorá môže následne viesť k problémom s plesňami a hnilobou.

Príklad typického detailu tepelného mosta pri atike plochej strechy, kde dochádza k spoju medzi železobetónovou konštrukciou a murivom.Vzduchotesnosť

Ďalším nemenej dôležitým aspektom, ktorý znižuje náklady na vykurovanie a chladenie, je vzduchotesnosť stavby. Nekontrolované prúdenie vzduchu cez nežiadúce otvory totiž spôsobuje tepelné straty alebo záťaže a znižuje komfort obyvateľov. Je potrebné zabezpečiť, aby bol vzduch schopný cirkulovať kontrolovaným spôsobom cez riadenú ventiláciu, a nie nekontrolovanými únikmi cez nedokonalé tesnenia alebo nedostatočné izolácie. Všetky otvory v tepelnom obale – okná, dvere, prahy, atď. je potrebné v miestach spojov starostlivo utesniť pomocou vzduchotesných pások.


Keď je dom utesnený, vykoná sa testovanie vzduchotesnosti, známe aj ako Blower Door Test, s cieľom identifikovať a opraviť prípadné nekontrolované úniky vzduchu z objektu. Používa sa na to špeciálny ventilátor, ktorý vytvára tlakový rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím budovy.Vetranie a rekuperácia

Ako sme už naznačili, klasické vetranie otvorením okien za účelom výmeny vzduchu spôsobuje energetické straty, resp. záťaže. Preto sa každý dom s ambíciou nízkych prevádzkových nákladov, nezaobíde bez núteného / riadeného vetrania. Pre tento účel sa používajú vetracie systémy s rekuperáciou tepla. Rekuperácia využíva teplo obsiahnuté v odpadovom vzduchu, ktorý opúšťa budovu, na ohrev čerstvého privádzaného vzduchu. K prenosu tepla medzi čerstvým vzduchom a odpadovým dochádza vo výmenníku, samozrejme bez ich vzájomného miešania. Neustála výmena vzduchu pomocou rekuperačnej jednotky zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéri, pretože sa znižuje množstvo prachových častíc a alergénov. Zároveň chráni konštrukciu budovy pred vlhkosťou a tým aj pred tvorbou plesní.Riadené vetranie rekuperáciou udržuje čerstvý vzduch počas celého roka. V zimnom období vetráme bez straty drahocenného tepla. V letnom období rekuperácia funguje opačne, čiže zabraňuje prehrievaniu interiéru. Dá sa využívať aj na aktívne vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. Dokonca je možné rekuperačnú jednotku v kombinácii so zemným kolektorom použiť ako prírodnú klimatizáciu s takmer nulovými nákladmi. Rekuperačné systémy delíme na dva základné typy: centrálny a decentrálny (lokálny)

Pri centrálnom systéme je vetracia jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vzduch sa distribuuje pomocou potrubných rozvodov do všetkých izieb v dome. Tento typ rekuperácie je potrebné nainštalovať pri stavbe domu alebo jeho rekonštrukcii. Výhodami sú: tichá prevádzka, úspora nákladov na vykurovanie vďaka vysokému spätnému získavaniu tepla až do 92%, filter na jemný prach a peľ je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo – ideálny pre alergikov. Výmenník tepla s hliníkovým povrchom umožňuje mimoriadne hygienické a rýchle čistenie.

Decentrálny vetrací systém nazývaný aj lokálna rekuperácia je druhou (lacnejšou) možnosťou bez nutnosti potrubných rozvodov, kedy sú jednotlivé rekuperačné jednotky osadené priamo v obvodovej stene bez napojenia na inú rekuperačnú jednotku. Lokálna rekuperácia slúži vždy pre jednu miestnosť.Zdroj tepla

Výber správneho zdroja tepla je dôležitým krokom k dosiahnutiu nízkych nákladov na prevádzku rodinného domu. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody a rozhodnutie by malo byť premyslené a prispôsobené konkrétnym podmienkam domu. Zhrňme si teda stručne základné možnosti s ich kladmi a zápormi:

Za tradičný prístup možno považovať plynový kotol, ktorý bol donedávna najrozšírenejším riešením. Medzi výhody môžeme zaradiť rýchle ohrevy s použitím vysokej teploty a nižšie investičné náklady v porovnaní s niektorými alternatívami. Medzi nevýhody patrí závislosť od fosílnych palív so zvýšenou ekologickou stopou a nižšia energetická účinnosť v porovnaní s modernými technológiami.

Moderný a udržateľný prístup k získavaniu tepla predstavujú tepelné čerpadlá. Tento systém funguje tak, že čerpá teplo z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vzduch, voda alebo pôda. Hlavným prínosom tepelných čerpadiel je ich schopnosť prispievať k ochrane životného prostredia. Tepelné čerpadlá nevypúšťajú priame emisie skleníkových plynov, pretože len premiestňujú teplo z jedného miesta na druhé. Medzi ďalšie výhody patrí ich vysoká energetická účinnosť a nízke prevádzkové náklady. Medzi nevýhody radíme vyššie investičné náklady, ktoré však môžu byť dlhodobo kompenzované úsporami a závislosť od vonkajších teplôt, čo môže ovplyvniť ich účinnosť v chladnejších podmienkach.

plynový kotol tepelné čerpadlo

Inovačný prístup k získavaniu energie zastupujú solárne systémy, využívajúce silu slnečného žiarenia na produkciu elektrickej energie alebo na ohrev vody. Tieto systémy prispievajú k udržateľnej energetickej bilancii a znižujú závislosť od tradičných foriem energie. Solárne systémy primárne delíme na fototermické a fotovoltické.

Fototermické (solárne) kolektory sú navrhnuté na zachytávanie slnečného žiarenia a priamu premenu jeho energie na teplo. Toto teplo sa potom využíva na ohrev vody pre domácnosť. Solárne ohrevy vody sú efektívnym spôsobom zníženia nákladov na vykurovanie vody a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov spojených s tradičnými ohrievačmi vody.

Fotovoltické panely fungujú na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu, ktorá môže byť využívaná na pokrytie spotreby elektrickej energie domu. Prebytok vyrobeného prúdu môže byť odovzdaný do elektrickej siete, pričom sa poskytujú možnosti finančnej kompenzácie (spätný predaj) cez systémy ako solárne tarify.

Kombinácia solárnych tepelných kolektorov a fotovoltických panelov v hybridných solárnych systémoch umožňuje efektívne využívanie slnečnej energie na viacero účelov. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby pokrývali nielen ohrev vody, ale aj výrobu elektrickej energie, čo zvyšuje celkovú energetickú efektívnosť domu. Solárne systémy môžu viesť k značným úsporam v dlhodobom horizonte. Investícia do týchto systémov môže byť inicialne vyššia, avšak vďaka nižším prevádzkovým nákladom a potenciálnym finančným stimulom zo strany verejných orgánov môže byť návratnosť investície dosiahnutá pomerne rýchlo.

ako ušetriť na prevádzke rodinného domu

Nízkoenergetické domy nie sú len módnym trendom, ale sú nevyhnutným krokom smerom k energeticky efektívnejšej a ekologickejšej budúcnosti. Ich stavba môže vyžadovať vyššie počiatočné investície, avšak dlhodobé úspory na nákladoch za energiu a pozitívny vplyv na životné prostredie robia z týchto domov výhodné riešenie pre každého, kto hľadá spojenie komfortu s udržateľnosťou.
Ak zvažujete stavbu rodinného domu s nízkymi prevádzkovými nákladmi, neváhajte nás kontaktovať. Máme za sebou veľa praktických skúseností a množstvo spokojných klientov.